האם ניתן לשלם במזומן?

לא ניתן לשלם במזומן אך תוכלו לשלם בדרכים אחרות.